Στις Ράγες

Η εξουσία κατασκευάζει εύπεπτες αφηγήσεις που εύκολα μπορούν να αναπαραχθούν και να διαδοθούν στο διηνεκές. Συγχρόνως οι αφηγήσεις αυτές φέρουν Συνέχεια